Sågbäcksvägens Samfällighetsförening informerar om att nu på lördag den 17 februari kommer Rallysweden att ha rallysträckan Vännäs på en del av Sågbäcksvägen. De kör sträckan 2 gånger under dagen. Första svängen är 7.45 och andra svängen 14.15.
Enligt Rallysweden kommer ett nittiotal rallybilar från Överbodavägen ned på Sågbäcksvägen, med start vid Hössjö 470.
Bilburen besökande publik svänger in vid gamla skolan ned efter Sågbäcksvägen och parkerar på den uppskottade parkeringen nedanför Hössjö 427 och går sedan till fots till publikenplatserna enligt Rallyswedens publikkarta.

Sågbäcksvägen är avstängd från:
Fredagen den 16 februari kl 18.00 tom
Lördagen den 17 februari kl 17.00.

Skoterparkering är på kraftledningen (400:an.)
De platser som är markerade bokstäver på publikkartan är skoterplatser och dom turkosa linjerna är skoterleder som man tar sig fram till skoterparkeringarna.

https://rallysweden.com/

https://mobidrive.com/sharelink/p/Z3JhbmJlcmc0NjBAZ21haWwuY29t.3wnU7awP3xnFfMY5d5Ifxa